Jak prawidłowo obchodzić się z pestycydami?

środki owadobójcze

Pestycydy są przydatne w zapobieganiu uszkodzeniom spowodowanym przez owady grasujące na uprawach, roślinach ogrodowych. Zaleca się utrzymywać je z dala od łatwodostępnych miejsc. Podczas użytkowania tych toksycznych chemikaliów najważniejsze jest bezpieczeństwo.
Przeczytaj i postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami na etykiecie. Wiele produktów zwalczających szkodniki ma broszury lub instruktażowe etykiety przymocowane do pojemnika.

Przykładowy opis stosowania środków owadobójczych

Wymieszaj 20 ml produktu na 3 litry wody. Zawsze staraj się zachować odpowiedni stosunek preparatu i wody. Stosowanie silniejszych stężeń nie zwiększa skuteczności produktu, ale może zwiększyć jego toksyczność.
Nie używaj w wietrznych warunkach. Wietrzne warunki mogą powodować dryfowanie produktu, który dotrze do niezabezpieczonych obszarów lub do drogi wodnej, gdzie możliwe jest zanieczyszczenie i niezamierzone zabicie życia w wodzie. Nie mieszaj z innymi produktami. Wymieszane środki owadobójcze (sprawdź) lub inne substancje chemiczne mogą dawać nieoczekiwane i niebezpieczne rezultaty.

Środki ochrony roślin owadobójcze

Zawsze unikaj oparów, więc stosuj środki w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Ciekłe środki ochrony roślin owadobójcze mogą wytwarzać trujące opary po otwarciu pojemnika lub podczas mieszania i nakładania produktu. Unikaj kontaktu ze skórą. Wiele produktów chemicznych może zostać wchłoniętych przez skórę. Unikaj iskier lub otwartego ognia. Pestycydy są często zawiesinami w rozpuszczalnikach destylatu ropy naftowej, które mogą być wysoce łatwopalne.