Środki ochrony roślin gwarantują wysokie plony

środek ochrony roślin

Środki ochrony roślin są stosowane głównie w celu neutralizacji skutków czynników środowiskowych. Czynnikami tymi są choroby i szkodniki. Chemiczne środki ochrony roślin, które w sposób selektywny zabijają trawy i szkodliwe chwasty, to herbicydy. Wysiane rośliny nie są narażone na działanie herbicydów. Po zastosowaniu tych środków ochrony roślin rolnik szybko zapomni, że na jego polu rosły jakiekolwiek chwasty.

Nowoczesna uprawa roślin z wykorzystaniem środków ochrony roślin

Nowoczesna uprawa roślin nie może się obyć bez regularnego zwalczania szkodników, chwastów i chorób roślin uprawnych. Obejmuje to biologiczne, chemiczne, agrotechniczne i mechaniczne metody ochrony upraw. Optymalny wynik można uzyskać poprzez równomierne połączenie wszystkich metod.

Sprzedaż środków ochrony roślin

Jakość pestycydów wpływa na jakość i bezpieczeństwo upraw. Bardzo ważne jest, aby nie odchodzić od prawidłowej technologii aplikacji. Nie próbuj oszczędzać pieniędzy, narażając na szwank swoje uprawy, i uważnie przeczytaj instrukcje użytkowania. Nawet wysokiej jakości produkty o dobrej kompatybilności wymagają specjalnych testów kompatybilności, jeśli są stosowane w mieszaninach w zbiornikach.

Rodzaje środków ochrony roślin

Rozwój agrochemii umożliwił nie tylko poprawę odżywiania roślin, ale także wpływanie na ich rozwój za pomocą regulatorów wzrostu, zapewnienie ochrony przed roztoczami, owadami, chorobami i innymi czynnikami. Pestycydy klasyfikuje się w zależności od przedmiotu działania:

  • Herbicydy są środkiem ochrony przed chwastami;
  • Fungicydy – ochrona przed czynnikami chorobotwórczymi grzybów;
  • Insektycydy – środki ochrony przed szkodnikami owadzimi.

W celu przyspieszenia dojrzewania upraw i ułatwienia zbioru maszynowego stosuje się środki chemiczne, desykanty – herbicydy, które zwykle powodują odwodnienie tkanki roślinnej.